Fiscaal advies, boekhouding en BTW-administatie!

Wij zijn een jong en dynamisch team dat nauwkeurig uw boekhouding verzorgt en fiscaal adviezen verleent. Verder staan we in voor uw belasting- en BTW-administratie, financiële analyse, accountantscontrole en geven u een deskundig advies bij het oprichten van uw vennootschap.

Aarzel niet om bij eventuele vragen te bellen of te mailen. U wordt altijd op een vriendelijke manier geholpen door onze accountants of één van de medewerkers.

Deontologie:

Het uitoefenen van het beroep als accountant is aan strenge regels onderworpen. De accountant dient zich in alle omstandigheden te houden aan de op dat ogenblik van kracht zijnde wetgevingen in verband met de fiscaliteit en de boekhoudkundige voorschriften in al haar geledingen.

Het beroep van accountant houdt vooral een raadgevende functie in. Het competent begeleiden van de klant op basis van vertrouwen is van primordiaal belang.

Verder hanteren wij de volgende deontologie:

  • Verbod op het uitoefenen van een handelszaak
  • Verbod op het uitoefenen van een opdracht als bestuurder of zaakvoerder in een handelsonderneming
  • Verplichting tot onafhankelijkheid
  • Retentieverbod
  • Verbod op ronseling
  • Verplichting tot permanente vorming
  • Beroepsgeheim
  • Mededeling van het bedrag van ereloon